logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Zawiadomienie z dnia 9 maja 2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.08.2022


Radziejów, 9 maja 2022 r.


OI.艢R.6220.08.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2373), zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek z dnia 04.05.2022 r. P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów, wszcz臋te zosta艂o w dniu 09.05.2022 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 87/8, obr臋b Broniewek, gmina Radziejów.


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapoznawania si臋
z aktami sprawy, uzyskiwania wyja艣nie艅, sk艂adania wniosków i zastrze偶e艅, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205, w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-05-09 14:33:03
Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-09 14:49:15
Liczba wy艣wietle艅 : 280

Redaktor  Data modyfikacji 
Dawid Pruciak  2022-05-09 14:51:44poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Dawid Pruciak  2022-05-09 14:34:19poka偶 t膮 wersj臋
Dawid Pruciak  2022-05-09 14:33:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599837