logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Zawiadomienie z dnia 5 maja 2022 r.

OI.艢R.6220.07.2022


 


Radziejów, 5 maja 2022 r.


OI.艢R.6220.07.2022


ZAWIADOMIENIE


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 05.05.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji


o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Czo艂ówek, dzia艂ka nr 37/2, obr臋b geodezyjny Czo艂ówek, gmina Radziejów.


 


Inwestor: Pan Artur Bentkowski, zam. Broniewek 8, 88-200 Radziejów,


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


 


Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów,


w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF200.6 KB POBIERZZawiadomienie2022-05-05 11:44:4698

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-05-05 11:40:43
Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-05 11:43:57
Liczba wy艣wietle艅 : 327

Redaktor  Data modyfikacji 
Dawid Pruciak  2022-05-05 11:40:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10307856