logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2022 r.

OI.艢R. 6220.07.2022


Radziejów, 12.04.2022 r.


OI.艢R.6220.07.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek Pana Artura Bentkowskiego, zam. Broniewek 8, 88 200 Radziejów z dnia 15.02.2022 r. wszcz臋te zosta艂o w dniu 12.04.2022 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Czo艂ówek, dzia艂ka nr 37/2, obr臋b geodezyjny Czo艂ówek, gmina Radziejów 


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF210.7 KB POBIERZObwieszczenie2022-04-12 08:41:31107

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-04-12 08:39:40
Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-12 08:39:40
Liczba wy艣wietle艅 : 339licznik odwiedzin: 10339387