logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2022 r.

OI.艢R.6220.07.2022


Radziejów, 12 kwietnia 2022 r.


OI.艢R.6220.06.2022


ZAWIADOMIENIE


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pó藕n. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247).


zawiadamiam,


偶e w dniu 12.04.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na: zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radziejów o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 adaptacji budynku us艂ugowego na malarni臋 proszkow膮 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w miejscowo艣ci Szostka, dzia艂ka nr 7/3, obr臋b geodezyjny Szostka, gmina Radziejów.


 


 


Inwestor: Pan Krzysztof Pi艅ski, zam. Szostka 41, 88 200 Radziejów,


 


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF216.6 KB POBIERZZawiadomienie2022-04-12 08:34:2997

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-04-12 08:33:40
Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-12 08:33:40
Liczba wy艣wietle艅 : 361licznik odwiedzin: 10339645