logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Zawiadomienie z dnia 1 kwietnia 2022 r.

OI.艢R.6220.04.2022

 


Radziejów, 1 kwietnia 2022 r.


OI.艢R.6220.04.2022


ZAWIADOMIENIE


 


            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pó藕n. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247).


zawiadamiam,


偶e w dniu 01.04.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na: zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radziejów o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia znak OI.艢R.A6220.03.2020 z dnia 06.05.2020 r. polegaj膮cego na; zwi臋kszeniu zapotrzebowania w z wysoko艣ci Q=19,8 m3 na Q=20,0 m3, oraz o kwalifikacj臋 przedsi臋wzi臋cia zgodnie § 3 ust. 1 pkt73, oraz pkt 89 lit. d Rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze艣nia 2019 r w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko (Dz.U.z 2019 r., poz.1839).


 


Inwestor: Pan Adam Maciejewski, zam. Witowo 51, 88 231 Byto艅,


 


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF239.5 KB POBIERZZawiadomienie2022-04-01 09:11:1198

Autor : W贸jt Gminy Radziej贸w
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-04-01 09:09:27
Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-01 09:10:34
Liczba wy艣wietle艅 : 360

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2022-04-01 09:09:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10339420