logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 2 marca 2022 r.

S.O.5343.6.1.2022


Radziejów, 3 marca 2022 r.


OI.6730.01.2022


 


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A    G M I N Y    R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r., poz. 741),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 03.03.2022 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn.; „Budowa Muzeum bitwy pod P艂owcami i historii Kujaw oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej” na terenie dzia艂ki o nr: 146 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.


Inwestor; Gmina Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów.


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF231.6 KB POBIERZObwieszczenie2022-03-03 09:04:02106

Autor : W贸jt Gminy Radziej贸w
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-03-03 09:03:36
Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-03 09:03:36
Liczba wy艣wietle艅 : 428licznik odwiedzin: 10308506