logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.06.2022


Radziejów, 22 lutego 2022 r.


OI.艢R.6220.06.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuje si臋, 偶e na wniosek Pana Krzysztofa Pi艅skiego, zam. Szostka 41, 88 200 Radziejów, reprezentowane-go przez Pe艂nomocnika Micha艂a Schmidta EKOTER ochrona 艣rodowiska Micha艂 Schmidt, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz, z dnia 18.02.2022 r. wszcz臋te zosta艂o w dniu 22.02.2022 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na adaptacji budynku us艂ugowego na malarni臋 proszkow膮 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w miejscowo艣ci Szostka, dzia艂ka nr 7/3, obr臋b geodezyjny Szostka, gmina Radziejów.


 


 


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 

Autor : W贸jt Gminy Radziej贸w
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-02-22 08:23:37
Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-22 08:23:37
Liczba wy艣wietle艅 : 318

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2022-02-22 08:25:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599309