logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2022 r.

OI.艢R.6220.03.2022

                                                                                                                  Radziejów, 31 stycznia 2022 r.


  OI.艢R.6220.03.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuje si臋, 偶e na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 200 Radziejów, z dnia 27.01.2022 r. wszcz臋te zosta艂o w dniu 31.01.2022 r., post臋powanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 przewidzianego do realizacji na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 91/4, obr臋b Skibin, gmina Radziejów.


 


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 ...................


W Ó J T


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF214.4 KB POBIERZObwieszczenie2022-02-01 10:37:1096

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-02-01 10:36:29
Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-01 10:43:42
Liczba wy艣wietle艅 : 283

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  01.02.2022 09:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9756231