logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.03.2022

                                                                                                                  Radziejów, 31 stycznia 2022 r.


  OI.艢R.6220.03.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuje si臋, 偶e na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-02-01 10:36:29
Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-01 10:36:29
Liczba wy艣wietle艅 : 228

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2022-02-01 10:43:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9987770