logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2021 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.06.2021


Radziejów, 20 grudnia 2021 r.


OI.艢R.6220.06.2021


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek P.U.H Jacek Uci艅ski, ul. Gajowa 80/41, 85-087 Bydgoszcz, z dnia 17.12.2021 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 20.12.2021 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Budowie Farmy Fotowoltaicznej PV o mocy do 1,5 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 po艂o偶onego na dzia艂kach o nr; 40/2 i 40/3 w miejscowo艣ci Broniewek, obr臋b geodezyjny Broniewek, gmina Radziejów. 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-12-20 12:17:55
Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 12:17:55
Liczba wy艣wietle艅 : 322

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2021-12-20 12:21:00poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10600018