logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 15 wrze艣nia 2021 r.

OI.67333.04.2021


Radziejów, 15 wrze艣nia 2021 r.


OI.67333.04.2021


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY RADZIEJÓW


o wszcz臋ciu post臋powania


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),


zawiadamiam,


偶e w dniu 15.09.2021 r., na wniosek Zespo艂u Szkó艂 Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, 88   200 Radziejów, z dnia 08.09.2021 r., (data wp艂ywu 14.09.2021 r.) zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokali-zacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Zmiana sposobu u偶ytkowania budynku internatu przy Zespole Szkó艂 Centrum Kszta艂ce-nia Ustawicznego w Przemystce z funkcji opieku艅czej na dydaktyczn膮 na podstawie Uchwa艂y Nr 219/2021 Zarz膮du Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. na dzia艂ce Nr 112/49 w m. Przemystka, obr臋b geodezyjny Broniewek, gmina Radziejów.


Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF223.9 KB POBIERZObwieszczenie2021-09-15 11:05:39134

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-09-15 11:04:52
Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-15 11:16:26
Liczba wy艣wietle艅 : 389

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  15.09.2021 10:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9785753