logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2021 r.

OI.艢R.6220.14.2020.2021

Radziejów, 28 maja 2021 r.


OI.艢R.6220.14.2020.2021


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283)


 


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 28.05.2021 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzjio 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cej na; Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Biskupice na dzia艂ce nr 83/3, obr臋b geodezyjny Biskupice, gmina Radziejów”.


 


 


 


             Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF214.3 KB POBIERZObwieszczenie2021-05-31 13:50:55199

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-05-31 13:47:11
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-10 10:43:15
Liczba wy艣wietle艅 : 541

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2021-05-31 13:47:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10339589