logo
logo
Og艂oszenia » Studium uwarunkowa艅 » Karta Informacyjna
Karta informacyjna

Ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko


Karty informacyjne/ Wyszukaj karty

Ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowi膮zuje organ administracji do prowadzenia publicznie dost臋pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi si臋 w formie elektronicznych kart informacyjnych, które s膮 udost臋pniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawarto艣ci i uk艂adu publicznie dost臋pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie, które wprowadzi艂o jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie.

 

Numer wpisu: 3.UG.2020

Data: 23 czerwca 2020 r.

Zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany Studium Uwarunkowa艅 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejów

Nazwa podmiotu: jednostka samorz膮dowa

Miejsce przechowywania: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, Referat budownictwa, pokój nr 205, 54/285-36-86, budownictwo@ugradziejow.pl


 


 

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Ma墓聜gorzata Polatowska
Data wprowadzenia : 2021-04-23 08:26:03
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-23 08:26:03
Liczba wy艣wietle艅 : 460licznik odwiedzin: 9781640