logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2020 r.

OI.艢R.6220.06.2020


Radziejów, 31 lipca 2020 r.


OI.艢R.6220.06.2020


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), informuje si臋,偶e inwestor Projekt Energia sp. z o.o., ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, dla planowanej inwestycji, polegaj膮cej na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 po艂o偶onego na dzia艂kach nr; 43/1,59/1, 13 w miejscowo艣ci Opatowice, obr臋b geodezyjny Opatowice, gmina Radziejów, postanowieniem Wójta Gminy Radziejów z dnia 31.07.2020 r., znak: OI.艢R.6220.06.2020 zosta艂 zobowi膮zany do przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko i opracowania raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko dla powy偶szego zadania inwestycyjnego.


 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF225.5 KB POBIERZObwieszczenie2020-08-03 11:15:28321

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-08-03 11:14:39
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-03 11:14:39
Liczba wy艣wietle艅 : 758licznik odwiedzin: 10307853