logo
logo
Og艂oszenia » Studium uwarunkowa艅
Og艂oszenie o o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko

o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.

       Wójt Gminy Radziejów


                                                                                                                         Radziejów, dnia 15 czerwca 2020 r.


 


O G 艁 O S Z E N I E


Wójta Gminy Radziejów


 


o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu


zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego


gminy Radziejów wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko


w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.


 


w siedzibie Urz臋du Gminy w Radziejowie, pok. nr 205, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7.30 do 15.30.Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz Uchwa艂y Nr V/54/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium, zawiadamiam o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.


Projekt zmiany studium wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko jest dost臋pny (w trakcie wy艂o偶enia do publicznego wgl膮du) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: http://www.bip.ugradziejow.pl/


Dyskusja publiczna nad przyj臋tymi w projekcie studium rozwi膮zaniami odb臋dzie si臋 w dniu 17 lipca
2020 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej mog膮 wnosi膰 uwagi dotycz膮ce projektu zmiany studium.


Uwagi mog膮 by膰 wnoszone:  1. w formie pisemnej na adres Urz臋du Gminy Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22

  2. za pomoc膮 elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

  3. ustnie do protoko艂u


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r.


Og艂oszenie niniejsze jest dokumentem w miejsce og艂oszenia datowanego 09.06.2020 r. i zast臋puje to og艂oszenie wobec wskazania nowych terminów w nim zawartych.


 


Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radziejów.


Uwagi z艂o偶one po up艂ywie wskazanego wy偶ej terminu, pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.


 


 


                                                                                                                        Wójt Gminy Radziejów


 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Wójt Gminy Radziejów informuje, i偶 administratorem Pana/Pani danych osobowych b臋dzie Urz膮d Gminy Radziejów. Dane b臋d膮 przetwarzane w celu sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane b臋d膮 przechowywane przez 25 lat od roku nast臋pnego po zako艅czeniu sprawy, a nast臋pnie zostan膮 przekazane do Archiwum Pa艅stwowego, gdzie b臋d膮 przechowywane wieczy艣cie.  Wójt ustanowi艂 inspektora ochrony danych rozpatruj膮cego ew. skargi - tel. 54 285 36 86, e-mail: info@ugradziejow.pl) i wskazuje stron臋 BIP: http://www.bip.ugradziejow.pl/ gdzie udost臋pnia dodatkowe, szczegó艂owe informacje o uregulowaniach RODO.

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2020-06-15 14:46:54
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-15 14:46:54
Liczba wy艣wietle艅 : 700licznik odwiedzin: 9781840