logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie
Radziejów, 5 marca 2020 r.


OI.6730.03.2020


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2020 r., poz. 293),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 05.03.2020 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN na terenie dzia艂ek o nr: 75, 78, 79, 109, 110, 74 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Szostka, gmina Radziejów.
  1. Inwestor; ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toru艅,, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów,
 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF227.2 KB POBIERZObwieszczenie2020-03-05 13:51:13396

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-03-05 13:49:29
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-05 13:49:29
Liczba wy艣wietle艅 : 932licznik odwiedzin: 10625347