logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2020 r.

OI.6730.01.2020

 


 


 


 


Radziejów, 12 lutego 2020 r.


 


OI.6730.01.2020


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


 


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.),


 


zawiadamiam, 偶e


 


 


 


w dniu 12.02.2020 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn. Budowa ma艂o-gabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energe-tycznej linii kablowej 艣redniego napi臋cia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napi臋cia nN-0,4kV i szafki pomiarowej na terenie dzia艂ek o nr: 77/9, 77/8, 57/1, 58/5, 63 i 65 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce nr 31 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czo艂owo, gmina Radziejów.


 


Inwestor; ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie,


 


ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów 88-200 Radziejów,


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


 


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


 


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF261.3 KB POBIERZObwieszczenie2020-02-12 08:47:43381

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-02-12 08:46:29
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-18 11:10:16
Liczba wy艣wietle艅 : 963

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-02-18 11:08:03poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-02-18 11:07:28poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-02-12 13:35:08poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-02-12 08:46:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10339693