logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2019

 


Radziejów, 2 stycznia 2020 r.


OI.艢R.6220.01.2019


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 630) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje si臋, 偶e: na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 200 Radziejów, z dnia 02.01.2020 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 02.01.2020 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Wykonanie zast臋pczego otworu studziennego Nr 1A wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych po艂o偶onego na dzia艂ce nr 154/52 w miejscowo艣ci P艂owce II, obr臋b geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów.


 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF223.2 KB POBIERZOBWIESZCZENIE2020-01-03 10:31:43382

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-01-03 10:24:40
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-03 10:33:32
Liczba wy艣wietle艅 : 960

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-01-03 10:24:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10339511