logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.08.2019


Radziejów, 26 listopada 2019 r.


OI.艢R.6220.08.2019


 


 


OB W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) zgodnie rt. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informujesi臋, 偶e, na wniosek Pana Jana Margulskiego, ul. Sosnowa 1, 88 200 Radziejów, reprezentowanego przez Pe艂nomocnika Earth Energy Krzysztof Krukowski, zam. 呕akowice 1A, 99 314 Krzy偶anów, z dnia 18.11.2019 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 26.11.2019 r. post臋powanie administracyjne wsprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia pole-gaj膮cego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Czo艂owo I o mocy do 1 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, magazynem energii, placem manewrowym i przy艂膮czem na cz臋艣ci dzia艂ki o nr 180/1, po艂o偶onego w  obr臋bie geodezyjnym Czo艂owo, gmina Radziejów. 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF229.8 KB POBIERZObwieszczenie2019-11-26 11:31:11359

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-11-26 11:29:53
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-26 11:29:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1002licznik odwiedzin: 9785797