logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.07.2019


Radziejów, 4 listopada 2019 r.


OI.艢R.6220.07.2019


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),  informuje si臋,偶e: na wniosek P.U.H Jacek Uci艅ski, ul. Gajowa 80/41, 85-087 Bydgoszcz, z dnia 31.10.2019 r., wszcz臋te  zosta艂o w dniu 04.11.2019 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Budowie Farmy Fotowoltaicznej PV o mocy do 1 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮  towarzysz膮c膮  po艂o偶onego  na dzia艂ce nr 349 w  miejscowo艣ci  Czo艂owo, obr臋bgeodezyjny Czo艂owo, gmina Radziejów. 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 


 


 


 


 

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-11-04 12:48:51
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-04 12:48:51
Liczba wy艣wietle艅 : 875

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2019-11-04 12:58:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599547