logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.03.2019


Radziejów, 3 pa藕dziernika 2019 r.


OI.艢R.6220.03.2019


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 630 z pó藕n. zm.)


 


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 03.10.2019 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cejna; „Budowie podziemnej instalacji na gaz p艂ynny na potrzeby zasilania suszarni p艂odów rolrnych”,po艂o偶onej na dzia艂kach o nr: 181/4 i 181/2 w miejscowo艣ci P艂owce I, obr臋b geodezyjny P艂owce I, gmina Radziejów.Inwestor: Pan Andrzej Paliwoda, zam. P艂owce I/41, 88 200 Radziejów,


 


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 


 


 


 

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-10-03 10:30:04
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-03 10:30:04
Liczba wy艣wietle艅 : 901

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2019-10-03 10:31:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599646