logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.03.2019 z dnia 01.04.2019 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


             Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia  27  marca 2003 r. – o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 01.04.2019 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  o znaczeniu  lokalnym,  dla  zamierzenia  inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych; 58/4, 57/65, 57/14, 57/8, 57/36, 57/19, 57/5, 77/9, 77/10, 77/5 w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce nr 170 w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, gmina Miasto Radziejów.


Inwestor; Polska Spó艂ka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia艂 Zak艂adu Gazowniczego w Bydgoszczy, ul. Jagiello艅ska 42, 85-097 Bydgoszcz 


 


               W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2096), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


           Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


              Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF258.7 KB POBIERZOBWIESZCZENIE2019-04-02 08:10:09377

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-04-02 08:04:56
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-02 08:04:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1134licznik odwiedzin: 9785767