logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.03.2019 z dnia 27.02.2019 r.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów


o wszcz臋ciu post臋powania


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam,


偶e w dniu 27.02.2019 r., na wniosek Polskiej Spó艂ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia艂 Zak艂adu Gazowniczego w Bydgoszczy, ul. Jagiello艅ska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowanej przezMAPERIS Piotr Brzezi艅ski, ul. Królewiecka 25/20, 09-402 P艂ock z dnia 21.02.2019 r. (data wp艂ywu 26.02.2019 r.) zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych; 58/4, 57/65, 57/14, 57/8, 57/36, 57/19, 57/5, 77/9, 77/10, 77/5 w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce nr 170 w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, gmina Miasto Radziejów..Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2019-02-28 08:11:18
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 08:11:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1081licznik odwiedzin: 9785816