logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.01.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszcz臋ciu post臋powaniaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),zawiadamiam,w dniu 25.02.2019 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  o znaczeniu  lokalnym,  dla  zamierzenia  inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa linii kablowej nN 0,4 kV od istniej膮cego stanowiska s艂upowego linii napowietrznej nN 0,4 kV numer 112 zasilanej ze stacji transformatorowej Sn/nN „Witowo 7” poprzez projektowane szafki kablowo-pomiarowe na terenie dzia艂ek nr 217, 215, 122, 151, 245, i 216 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów, oraz na dzia艂kach nr; 21 i 178 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Witowo Nowe, gmina Byto艅 w zwi膮zku z demonta偶em dotychczasowego odga艂臋zienia linii napowietrznej nN obwód 200 zasilanej ze stacji transformatorowej „P艂owce 1” i zmianie sposobu zasilania odbiorców energii elektrycznej na zasilanie lini膮 kablow膮 nN w miejscowo艣ci P艂owce II, gmina Radziejów.


Inwestor; ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie,ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów 88-200 Radziejów,W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2096), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2019-02-26 11:27:47
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-26 11:27:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1114licznik odwiedzin: 9785609