logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.01.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszcz臋ciu post臋powaniaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 1945 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),zawiadamiam,


偶e w dniu 21.01.2019 r., na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów,  reprezentowan膮 przez SECO- PROJEKT Pawe艂 Jeli艅ski, ul. Kard. Wyszy艅skiego 4”g”/75, 87-100 Toru艅 z dnia 16.01.2019 r. (data wp艂ywu 18.01.2019 r.)  zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia  lokalizacji  inwestycji   celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla  zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: budowa linii kablowej nN 0,4 kV od istniej膮cego stanowiska s艂upowego linii napowietrznej nN 0,4 kV numer 112 zasilanej ze stacji transformatorowej Sn/nN „Witowo 7” poprzez projektowane szafki kablowo-pomiarowe na terenie dzia艂ek nr 217, 215, 122, 151, 245, i 216 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów, oraz na dzia艂kach nr; 21 i 178 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Witowo Nowe, gmina Byto艅 w zwi膮zku z demonta偶em dotychczasowego odga艂臋zienia linii napowietrznej nN obwód 200 zasilanej ze stacji transformatorowej „P艂owce 1” i zmianie sposobu zasilania odbiorców energii elektrycznej na zasilanie lini膮 kablow膮 nN w miejscowo艣ci P艂owce II, gmina Radziejów.


 


Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2019-01-21 10:41:08
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-21 10:43:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1191

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  21.01.2019 09:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9785705