logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.01.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 1945 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

           偶e w dniu 07.01.2019 r., na wniosek PAWEL” Ewelina Pawlak, ul. Kruszwicka  6a,  88-200 Radziejów, z dnia 04.01.2019 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne  w  sprawie  ustale-nia lokalizacji inwestycji celu  publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym),  dla  zamirzenia  podnazw膮: Budowa budynku us艂ugowo-gastronomicznego wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, po艂o偶onego na dzia艂kach  o  nr ewidencyjnych; 77/9, 77/10, 77/5, 58/4, w  m. Broniewek, obr臋b geodezyjny Broniewek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce nr 170 po艂o偶ona w mie艣cie Radziejów.
 
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2019-01-07 13:36:42
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-07 13:36:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1230licznik odwiedzin: 10625302