logo
logo
Prawo lokalne
Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych1. Normatywnymi aktami prawnym Gminy s膮:

1) Uchwa艂y Rady Gminy w Radziejowie, zawieraj膮ce przepisy prawa miejscowego powszechnie obowi膮zuj膮ce na terenie Gminy oraz przepisy porz膮dkowe.

2) Inne uchwa艂y Rady Gminy podejmowane w zakresie w艂asnych kompetencji okre艣lonych przepisami ustawowymi.

3) Przepisy porz膮dkowe, wydawane przez W贸jta Gminy w przypadkach niecierpi膮cych zw艂oki, zwi膮zanych z bezpo艣rednim zagro偶eniem interesu publicznego.

4) Zarz膮dzenia i decyzje W贸jta.

2. Na podstawie upowa偶nie艅 ustawowych, organom gminy przys艂uguje prawo stanowienia akt贸w prawa miejscowego powszechnie obowi膮zuj膮cego na terenie gminy.

3. W zakresie nie uregulowanym w odr臋bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi膮zuj膮cych, przepisy porz膮dkowe mo偶e wydawa膰:

1) Rada Gminy w Radziejowie, je偶eli jest to niezb臋dne dla ochrony 偶ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz膮dku, spokoju i bezpiecze艅stwa publicznego,

2) W贸jt - w trybie art. 41 ust. 2 ustawy samorz膮dowej. Przepisy porz膮dkowe W贸jta wymagaj膮 zatwierdzenia na najbli偶szej sesji Rady Gminy.

4. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga si臋 wy艂膮cznie w drodze referendum lokalnego. Referendum mo偶e by膰 przeprowadzone w ka偶dej wa偶nej sprawie dla Gminy. Tryb przeprowadzenia referendum okre艣la ustawa o referendum.

5. Rada Gminy wydaje akty prawa miejscowego powszechnie obowi膮zuj膮ce w tym r贸wnie偶 przepisy porz膮dkowe w formie uchwa艂.

6. W贸jt wydaje akty prawne wewn臋trznego urz臋dowania w formie decyzji i zarz膮dze艅.

7. Projekty uchwa艂, zarz膮dze艅 i decyzji opracowuj膮 pod wzgl臋dem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo w艂a艣ciwe referaty i samodzielne stanowiska pracy, kieruj膮c si臋 zasadami techniki legislacyjnej.

8. Przed przed艂o偶eniem projektu aktu prawnego organom Gminy do podpisu w艂a艣ciwe kom贸rki organizacyjne uzgadniaj膮 go ze Skarbnikiem Gminy – G艂贸wnym Ksi臋gowym Bud偶etu, je偶eli tre艣膰 aktu prawnego dotyczy bud偶etu lub ma spowodowa膰 skutki finansowe.

9. Projekty akt贸w prawnych podlegaj膮 konsultacji, je偶eli obowi膮zek ten wynika z przepis贸w szczeg贸lnych.

10. Projekty akt贸w prawnych nale偶y przekaza膰 do zaopiniowania przez w艂a艣ciwe jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami prawa i Statutem Gminy.

11. Projekty akt贸w prawnych wymagaj膮 zaopiniowania przez Radc臋 Prawnego.

12. Po zaopiniowaniu przez Radc臋 Prawnego przedk艂adane s膮 do akceptacji W贸jta i nast臋pnie przekazywane na stanowisko do spraw obs艂ugi organ贸w Gminy.

13. Akty prawne organ贸w Gminy stanowisko ds. obs艂ugi organ贸w Gminy ewidencjonuje i przekazuje zainteresowanym.

14. Akty prawne wewn臋trznego urz臋dowania ewidencjonuje si臋 w rejestrach i przekazuje zainteresowanym.

15. Tryb podejmowania uchwa艂 przez Rad臋 Gminy okre艣lony jest w Statucie Gminy.

16. Przepisy akt贸w prawa miejscowego stanowionego przez Gmin臋 og艂aszane s膮 w trybie i na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718).

17. Przepisy prawa miejscowego wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia ich og艂oszenia, o ile nie przewiduj膮 wyra藕nie terminu innego.

18. W Urz臋dzie Gminy prowadzi si臋 zbi贸r akt贸w prawa miejscowego dost臋pny do powszechnego wgl膮du.

19. Uchwa艂y i zarz膮dzenia organ贸w Gminy nie stanowi膮ce akt贸w prawa miejscowego mog膮 by膰 podane do publicznej wiadomo艣ci przez rozplakatowanie w formie obwieszcze艅 w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowi膮 inaczej.

20. Kontrol臋 realizacji akt贸w prawnych, ustanawiaj膮cych przepisy prawa miejscowego i akt贸w prawnych wewn臋trznego urz臋dowania, wykonuj膮 kierownicy referat贸w.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2006-12-06 14:06:46
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-06 14:06:46
Liczba wy艣wietle艅 : 3520licznik odwiedzin: 9781604