logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), informuje si臋, 偶e: na wniosek;Pana Romana Jasi艅skiego , zam. Opatowice 11, 88-200 Radziej贸w, z dnia 04.02.2016 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 10.02.2016 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utwor贸w trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci rz臋du 20,0 - 30,0 m3/h zlokalizowanego w miejsci Opatowice na dzia艂ce nr 6/3 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.

Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-02-10 13:04:51
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-10 13:04:51
Liczba wy艣wietle艅 : 382licznik odwiedzin: 6232302