logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.7331-艢R-01/08/14/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w zwi膮zku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.poz. 647), W贸jt Gminy Radziej贸w

zawiadamia

strony post臋powania o wydaniu w dniu 26.01.2015 r., znak; OI.6730.51.2014.2015, decyzji W贸jta Gminy Radziej贸w o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy 1MW, wysoko艣ci wie偶y 100 metr贸w, 艣rednicy wirnika 85 metr贸w wraz z infrastruktur膮 i obiektami towarzysz膮cymi przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 37/1 oraz obszarem omiatania 艂opat rotora turbiny wiatrowej, tymczasow膮 drog膮 dojazdow膮 i tymczasowym zjazdem na cz臋艣ci dzia艂ki o nr ewidencyjnym 37/2, w obr臋bie geodezyjnym Czo艂owo, gmina Radziej贸w

Tre艣膰 decyzji zawiera nast臋puj膮ce pouczenie:
Od niniejszej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku za po艣rednictwem organu wydaj膮cego decyzj臋 w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia (art. 127 搂 1 i 2 oraz art. 129 搂 1 i 2 KPA)
Dor臋czenie obwieszczenia uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia jego publicznego og艂oszenia (art. 49 kpa).
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2015-01-27 14:15:51
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-27 14:27:21
Liczba wy艣wietle艅 : 558

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  27.01.2015 13:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6232227