logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

z dnia 12.08.2011 r. OI.艢R.6220.13.2011

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuj臋, 偶e na wniosek; F.H.U. FROST Skibin 26A, 88-200 Radziej贸w, z dnia 11 sierpnia 2011 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Budo-wie 1generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym;75/4 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Skibin-gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Kodeksu post臋powa-nia administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF33.1 KB POBIERZobwieszczenie2011-08-19 08:23:22329

Autor : Tadeusz G膮siorowski-Inspektor
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2011-08-19 08:22:35
Data ostatniej modyfikacji : 2011-08-19 08:27:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1589

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  19.08.2011 07:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6261518